TOTALEN

Position

Förare

Poäng

1

Mikael Sundström

53

2

Johan Arildsson

29

3

Anders Karlsson

28

4

Björn Wallerius

28

5

Magnus Johansson

28

6

Daniel Karlsson

14

7

Jeff Witter

14

8

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

LOPP 1

POSITION

FÖRARE


POÄNG


POLE


SNABBASTE VARV

1.

Mikael Sundström

25 + 1

1:58:806

2.

Anders Karlsson

18

3.

Magnus Johansson

15

4.

Björn Wallerius

12

5.

Johan Arildsson

10 + 1

1:58:479

6.

Daniel Karlsson

8

7.

Jeff Witter

6

8.

4

9.

2

10.

1

11.

0

12.

0

13.

0

14.

0

15.

0

16.

0

LOPP 2

POSITION

FÖRARE


POÄNG


POLE


SNABBASTE VARV

1.

Mikael Sundström

25 + 1 + 1

1:58:545

1:58:785

2.

Johan Arildsson

18

3.

Björn Wallerius

15

4.

Magnus Johansson

12

5.

Anders Karlsson

10

6.

Jeff Witter

8

7.

Daniel Karlsson

6

8.

4

9.

2

10.

1

11.

0

12.

0

13.

0

14.

0

15.

0

16.

0